Rosängens Övriga tjänster

Rosängen erbjuder följande tjänster till privatpersoner och företag!

IT/Teknik

 • Service och uppdatering av Windowsbaserade datorer, både hård- och mjukvara.
 • Nyinstallation av operativsystem och program.
 • Borttagning av virus och spyware.


Kontakta oss
070-630 60 86
e-post: data@miljovardscentrum.se

Textil/Ateljé

 • Sömnadsarbete t.ex. lagning & ändring av kläder mm.
 • Nysömnad t.ex. gardiner, kuddar mm. (ej klädsömnad)
 • Målning av skyltar, krukor, trädgårdskonst m.m.
 • Dekorationer av möbler.

Kontakta oss
070-677 87 61
e-post: textil@rosangen.se

Park/Trädgård

 • Städning och sopning.
 • Häckklippning och gräsklippning.
 • Nyplantering.
 • Ogräsrensning m.m.
 • Transporter.
 • Allt för en välskött grön miljö.


Kontakta oss

070-677 87 82
e-post: tradgard@miljovardscentrum.se