Park

Arbete med parkskötsel innebär både renhållning vid vägar, soptömning, gräsklippning, underhåll av markunderlag vid lekparker. Vi tar även hand om en del grillplatser där vi förser dessa med ved. Vi arbetar utomhus och arbetskläder ingår. Som deltagare i vår Park-enhet så är du med och bidrar till en finare miljö i Örebro kommun. I arbetet ingår även skötsel av våra bilar som självklart ska se rena ut. Arbetsuppgifterna i parklaget varierar mycket beroende på årstiden.

Exempel på arbeten inom Park

  • Städning på allmänna ytor.
  • Skogs och röjningsarbeten.
  • Vedklyvning.
  • Fräsning av sand i sandlådor.

Det som är viktigt att tänka på är ett korrekt bemötande av kunder.

Miljön
Man kan få möjligheter att prova på arbete under stress, statiskt arbete och tunga lyft. Även förmågan att arbeta i grupp kan prövas då många olika arbetsuppgifter sker i nära samarbete med andra arbetskamrater. Man kan också vid behov få arbeta mer enskilt och självständigt. Planering och fördelning av arbetsuppgifter sker vid arbetsdagens början. Arbetskläder och skor finns att låna på Rosängen.

Park
070-677 87 10
park@rosangen.se
Enhetschef: Hasse

Hasse

Mattias