Snickeri

På snickeriet har du möjlighet att lära dig att arbeta med olika snickerimaskiner och olika verktyg för användning inom snickeri/Bygg. Vi erbjuder också arbetsmoment inom olika snickeriarbeten.

Arbetsuppgifterna på snickeriet varierar mycket beroende på årstiden.  Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande.

Exempel på arbeten inom snickeri:

  • Träarbete
  • Möbeltillverkning
  • Byggnadsarbeten
  • Renovering
  • Inredningssnickeri
  • Måleriarbeten

Vi utför även beställningsarbeten inom ex. möbeltillverkning.

Det som är viktigt att tänka på är ett korrekt bemötande av kunder.

Miljön
Man kan få möjligheter att prova på arbete under stress,  tunga lyft. Även förmågan att arbeta i grupp kan prövas då många olika arbetsuppgifter sker i nära samarbete med andra arbetskamrater. Man kan också vid behov få arbeta mer enskilt och självständigt. Planering och fördelning av arbetsuppgifter sker vid arbetsdagens början. Arbetskläder och skor finns att låna på Rosängen.

Snickeri
070-677 78 29
snickeri@rosangen.se
Enhetschef: Roman

Roman

Krzysztof