Rosängens övriga tjänster

Rosängen erbjuder följande tjänster till privatpersoner och företag!

Ateljé

Sömnadsarbete t.ex. lagning & ändring av kläder. Nysömnad t.ex. gardiner, kuddar. (ej klädsömnad).

Kontakt
070-677 87 61
E-post

IT/Service

Service och uppdatering av Windowsbaserade datorer. Nyinstallation av operativsystem och program m.m.

Kontakt
070-677 87 83
E-post

Park

Städning av grönområde. Slyröjning. Häckklippning och gräsklippning. Ogräsrensning m.m.

Kontakt
070-677 87 10
E-post