Om ingenting

Har du sett maken till rolig vägskylt?

Kör du rakt fram kommer du till Ingenting. Men ingenting var faktiskt någonting, för 100 år sedan var detta örebroarnas festplats, torpet Ingenting.

Har du sett maken till rolig vägskylt?

Kör du rakt fram kommer du till Ingenting. Men ingenting var faktiskt någonting, för 100 år sedan var detta örebroarnas festplats, torpet Ingenting. Bredvid den nya genomfartsleden Södra vägen i Örebro finns spår kvar av ägan Ingenting, som från början bara var ett torp men som utvecklades till en festplats.

Nu är det kommunen som äger marken. Torpet Ingenting fastigheten Ingenting på södra stadens sjättedelsjord ägdes i början av 1900-talet av handelsträdgårdsmästare Erik Ferdinand Sandberg. Det röda boningshuset finns kvar än i dag, bredvid den nya genomfartsleden.

På Ingentings ägor blev det så småningom –hör och häpna –en festplats.

Hur sa folk på den tiden när de skulle ut och roa sig? ”Kom vi drar till Ingenting och har lite kul”. Man kan bara spekulera. Varför det hetat Ingenting vet ingen.

– ”Jag kan bara säga att det har alltid hetat Ingenting”, säger Henrik Nordkvist på närbelägna Karlsdals gård, som har häststallar bredvid ägan Ingenting.

Skylten Ingenting är missvisande, påpekar Henrik:

– ”Här ligger ju Rosängen och vi har våra stall. Det finns faktiskt någonting. Men så står det Ingenting på skylten…”

Men han tycker Ingenting är rätt kul namn.

– ”Man vänjer sig vid Ingenting.”

Torpet Ingenting
Idag är torpet Ingenting övergivet, och snåriga buskar växer hej vilt. För många år sedan användes det som sommarstuga. Spåren är knapphändiga efter epoken sommarnöje. En skylt som någon kostat på sig sitter kvar: ”Välkommen till Ingenting”. Det gäller att inte förhäva sig.

Åker du rakt fram i korsningen kommer du till Ingenting. Det stämmer ganska bra.

Skylten är helt färsk och sitter uppsatt vid infarten till nya Södra vägen, från Stenbackevägen.

Uppståndelsen efter NA:s skyltartikel var i det närmaste total. Artikeln som låg ute på na.se hade så mycket som 25 000 besökare. NA ordnade också en omröstning på nätet om skylten ska tas ned eller ej. 1 940 personer svarade, varav 91 % ville ha den kvar.

Och kvar blir den, trots att kommunens kommitté för namnsättande av gator inte haft ett finger med i spelet kring skyltningen.

”Tydligen är det så att tekniska förvaltningen satt upp skylten”, säger Kenth Runesson som är ordförande för kommittén.

Så ni visste –ingenting?
”Nej vi visste ingenting…”

Karta över Ingenting i början av förra seklet fanns det mycket riktigt en festplats söder om staden som hette Ingenting, uppkallad efter gården på platsen. Varför den kallades Ingenting är det inte längre någon som minns. Boningshuset står visserligen kvar än idag vid Hjortsbergstorpsvägen, på senare tid använd som sommarbostad, men ängen där förr besökande tivolin och folkmarknader höll till är numera hästhage.

På den häradsekonomiska kartan från 1800-talet kan man se namnet på Ingenting ute på gärdet norr om Sommarro.

Fastigheten Ingenting på södra stadens sjättedelsjord ägdes i början av 1900-talet av handelsträdgårdsmästare Erik Ferdinand Sandberg (1854-1928), som var bosatt på den intilliggande Rosängen där han drev länets största handelsträdgård, och som från 1894 till sin död också innehade Örebro Frö & Frukt och Blomsterhandel på Vattugränd i Örebro, sedermera Köpmangatan.

Dessförinnan ägdes Ingenting av änkefru Carolina Hagsten i Tidalund och på 1870-talet och 80-talen lär stället ha arrenderats av Johan Olsson. Det benämndes då Backarna vid Ingenting.

På Ingentings ägor utvecklades en festplats under förra seklets början. Bland annat hade godtemplarungdomen i Örebro sina årliga ungdomsmöten här.

Genom möten och fester försökte avdelning 10 Nytta och Nöje av SGU nå en större publik än den egna medlemskadern. I augusti 1909 höll avdelningen sålunda ett första ungdomsmöte vid Ingenting, men eftersom det inföll vid storstrejken, den första stora kraftmätningen på svensk arbetsmarknad precis hade inletts så blev det inte så talrikt besökt som man hade hoppats, även om festen i övrigt blev lyckad.

Den mindre goda starten gjorde dock inte godtemplarna nedslagna, utan redan följande år hölls ett nytt ungdomsmöte på samma plats.

Idag leder Ingenting-skylten i stort sett ingenstans. Men tänk om Ingenting varit en liten by. Hur hade en vägbeskrivning till Ingenting låtit? Kanske så här:

– ”Kör rakt fram vid skylten som det står Ingenting på.”
– ”Står det ingenting?”
– ”Just det. Det står ingenting.

Anmäl din frånvaro här!

Du som är inskriven på Rosängen kan göra din frånvaroanmälan här. OBS! Glöm inte att skriva orsaken till din frånvaro i fältet meddelande.